تعیین میزان مالیات لوازم خانگی توسط کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

تعیین میزان مالیات لوازم خانگی با توجه به میزان درآمد و میزان هزینه های جاری صورت می گیرد. کارشناس رسمی دادگستری لوازم اداری و خانگی می تواند با توجه به معیار هایی چون ارزیابی قیمت لوازم به سایر کارشناسان جهت بررسی سود حاصله از فروش، میزان فروش لوازم خانگی، مجموع هزینه های جاری و غیره به ارزیابی میزان مالیات کمک نماید. این ارزیابی با استفاده از نرم افزار های تخصصی، بررسی آمار ها و بررسی صورت حساب های مالی توسط کارشناس انجام می شود. می توانید برای تعیین مالیات و پر کردن اظهار نامه از کارشناس رسمی کمک بگیرید. میزان ارزش افزوده نیز با استفاده از ضریب ارزش افزوده و میزان درآمد مشخص می شود. کارشناس می تواند در خصوص ارزش افزوده و میزان عوارض محاسباتی انجام بدهد و طی گزارشی اظهار نظر نماید.

لوازم خانگی

لوازم خانگی شامل تمامی تجهیزات برقی و لوازم الکترونیکی مورد نیاز منزل است. این وسایل اغلب دارای گارانتی هستند و به صورت حضوری یا اینترنتی قابل خریداری می باشد. مالیات لوازم خانگی طبق اظهار نامه محاسبه می شود و اگر میزان درآمد کمتر از میزان مشخصی باشد مالیات تعلق نخواهد گرفت و اگر بیش از میزان مشخص باشد مالیات آن تعیین می شود. برخی از لوازم های خانگی تولید داخل و برخی تولید خارج هستند و قیمت هر کدام از آنها با توجه به میزان هزینه تهیه آن ها مشخص می شود. برای فروش هر کدام از آنها می توان مالیات بر ارزش افزوده را هم را در نظر گرفت.

مالیات لوازم خانگی

صنف لوازم خانگی نیز هر ساله طی زمان خاصی اقدام به پر کردن اظهار نامه مالی می کنند. در خصوص تعیین میزان مالیات تمامی هزینه های جاری و هزینه های کوتاه مدت و بلند مدت و تمامی درآمد های حاصل از فروش در اظهار نامه ثبت می شود و در نهایت میزان مالیات تعیین می شود. اظهارنامه ها هر ساله در فصل بهار تکمیل می شوند و شامل تمامی واحد های صنفی می شود.  همچنین ضریب ارزش افزوده در خصوص لوازم خانگی در سال 96 به میزان شش درصد تعیین شده است. شایان ذکر است میزان خدمات ارزش افزوده مازاد بر فروش لوازم نخواهد بود. برای محاسبه میزان ارزش افزوده لوازم خانگی می توان از راهنمایی کارشناس رسمی نیز استفاده کرد. میزان ارزش افزوده با استفاده از میزان ضریب ارزش افزوده و هزینه فروش کالای مورد نظر انجام می شود. تعیین میزان مالیات لوازم خانگی پس از اینکه اظهارنامه تسلیم شد صورت می گیرد. چنانچه صنف مورد نظر طی سال خاصی مشمول خسارت و زیان شده باشد کارشناس می تواند با استفاده از بررسی هایی نظیر مشاهدات عینی، بررسی آمار های مالی و حسابداری اظهار نظر نماید.

نحوه تعیین میزان مالیات لوازم خانگی

چنانچه شما هم جزء افرادی هستید که تازه کار خود را شروع کرده اید نیاز است با راهنمایی یک کارشناس آغاز به کار خود را به سازمان مالیاتی اطلاع بدهید. در این خصوص کارشناس با استفاده از مشاهده عینی و میدانی گزارشی بر این مبنا تنظیم می نماید.

چنانچه سال اول آغاز به کار شما نیست می توانید با کمک کارشناس نسبت به ثبت مقادیر مالی خود در اظهارنامه اقدام کنید و هزینه را شفاف سازی کنید. کارشناس رسمی می تواند با استفاده از نرم افزار های حسابداری چون هلو، اکسل و غیره و همچنین استفاده از آمار های واحد شما نسبت به تهیه صورت حساب مالی شما اقدام کند.

برای اینکه بتوانید صورت حساب مالی خود را تهیه و تکمیل نمایید نیازمند تهیه کد اقتصادی نیز هستید. می توانید با کمک کارشناس رسمی نسبت به تهیه کد اقتصادی نیز اقدام کنید.

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مالیاتی در راستای تعیین میزان مالیات لوازم خانگی می تواند نسبت به پر کردن اظهار نامه تمامی هزینه های دریافتی و خرج کرد اقدام نماید و هزینه های جاری و هزینه های بلند مدت را مشخص نماید. لذا در این راستا میزان مالیات لوازم خانگی از جمله لوازم برقی نیز مشخص می شود.