خسارت به بار توسط کامیون باربری در تصادفات و کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

میزان جابجایی بار توسط کامیون‌ها و وانت‌ها سالانه بسیار قابل توجه است. اسباب و اثاثیه و یا وسایل کار و ملزومات اداری و یا هر آن چه بتوان تصور نمود. در این جابجایی‌ها گاها خسارت قابل توجهی به دلیل بی توجهی راننده و یا تصادف ایجاد می‌شود. با توجه به این که این مشکل بسیار شایع است در این یاداشت به بررسی شیوه و نحوه جبران خسارت با کمک کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری پرداخته‌ایم.

برای جبران خسارت به بار توسط کامیون باربری در تصادفات، اگر بیمه باربری شده باشد که خسارت از بیمه پرداخت میشود، در غیر این صورت راننده کامیون و شرکت باربری مسئول پرداخت هزینه آن است. متصدی باربری باری که طبق بارنامه مکتوب تحویل میگیرد را باید سالم و بدون هیچ خسارتی به مقصد برساند. اگر از زمانی که بارنامه مکتوب میشود و تا زمان تخلیه و تحویل بار در مقصد مورد نظر خسارتی به بار وارد شود، جبرانش بر عهده شرکت حمل بار است.

 

خسارت به بار در تصادفات شامل: تصادف و واژگونی ماشین حمل بار، آتش گرفتن ماشین و در نهایت بارهایش، افتادن بار از روی کامیون حمل بار، به سرقت رفتن کالا در کامیون حمل بار، هر نوع صدمه به بار از طریق برخورد کردن هر شی با بار که همگی در قانون، پرداخت خسارت آنان را واجب دانسته است.

 

اگر متصدیان باربری از بیمه بار استفاده کرده باشند،  و خسارت به بار توسط کامیون باربری یکی از موارد زیر باشد بیمه به آن تعلق نمیگیرد:

_صدمه و تصادف کامیون باربری به دلیل حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل و طوفان باشد

_اگر بار به دلیل نوع جنس خود به خود آتش بگیرد

_اگر به طور طبیعی وزن بار کم شده باشد

_بار قاچاق، غیر مجاز و غیر مشروع باشد

_بار به دلایلی مانند اعتصاب و جنگ صدمه دیده باشد

_فقدان بار

_هر نوع خسارت به عمل بسته بندی

اگر خسارت به بار توسط کامیون باربری از طرف خود راننده باشد، در مواردی مانند تخلیه و حمل بار نامتعارف از طرف راننده، خیانت در تحویل بار، دزدیده شدن بار یا قسمتی از آن توسط راننده، یا هر گونه عدم صلاحیت از طرف راننده و هر خسارت وارده از این جهت به بار باید توسط خود راننده جبران شود. اگر بار کامیون مواردی مانند گاز مایع باشد و از بین رفته باشد، دادگاه بر اساس شواهد و متن قرار داد به بررسی موضوع و تشخیص مقصر میپردازد.

اگر بار در بین پروسه حمل و نقل آسیب ببیند متصدی حمل و نقل مسئول آن خواهد بود، اگر بار دیرتر از زمان یاد شده بار تحویل داده شود یا هر نقص و عیبی به آن وارد شود، یا کوچک ترین صدمه ای در تصادف کامیون باربری انجام شود و هر نوع خسارت به بار در تصادف پیش آید؛ متصدی حمل و نقل مسئول است و خسارت ها را باید پرداخت کند.

اگر به بار و اثاثیه مشتری صدمه ای وارد شود و شرکت حمل و نقل بار از بیمه باربری استفاده کرده باشد، تمام یا حداقل نیمی از خسارت را باید پرداخت کند. برای مثال بسیاری از خساراتی که در این زمینه ایجاد می‌شود در خصوص وسایل خانگی است که برای اطلاع بیشتر از نحوه تعیین خسارت؛ پیشنهاد میکنیم از کارشناسان لوازم خانگی استفاده کنید. همچنین برای مسائل مربوط به خسارت به بار توسط کامیون باربری در تصادفات از کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات کمک بگیرید.